E-konsultacje z lekarzem jako wsparcie leczenia

Rozwój technologii pozwala na coraz większe wykorzystanie internetu w różnych dziedzinach życia, w tym również w sferze opieki zdrowotnej. Jednym z takich rozwiązań są e-konsultacje z lekarzem, które stają się coraz popularniejsze jako wsparcie w leczeniu pacjentów. W ramach tego artykułu przyjrzymy się bliżej temu tematowi, omówimy korzyści i wady e-konsultacji oraz spojrzymy na ich przyszłość.

Na czym polegają e-konsultacje z lekarzem?

E-konsultacje z lekarzem umożliwiają chorym konsultowanie swych problemów zdrowotnych, bez konieczności osobistej wizyty u specjalisty. Dzięki temu rozwiązaniu pacjenci mogą uzyskać porady lekarskie oraz zalecenia dotyczące postępowania za pośrednictwem Internetu i takich platform, jak na przykład https://receptomat.pl/. Teleporady odbywają się za pomocą stron internetowych, aplikacji mobilnych bądź rozmów wideo. Lekarz po zapoznaniu się z przesłaną przez pacjenta dokumentacją oraz opisem dolegliwości może postawić wstępną diagnozę i przepisać odpowiednie leczenie. W razie potrzeby może zalecić choremu wykonanie dodatkowych badań laboratoryjnych lub obrazowych.  

Dzięki e-konsultacjom osoby chorujące nie muszą osobiście udać się do przychodni czy szpitala aby uzyskać poradę specjalisty. Zapewnia to dużą wygodę i oszczędność czasu pacjentom, szczególnie tym mieszkającym poza dużymi ośrodkami miejskimi. Rozwiązanie to odciąża także pracę lekarzy, którzy mogą w ten sposób udzielać porad większej liczbie pacjentów. Wstępną opiekę medyczną mogą uzyskać również osoby o bardziej błahych dolegliwościach, bez konieczności umawiania i oczekiwania na wizytę u lekarza.

Korzyści z e-konsultacji dla pacjentów

Łatwy dostęp do porad lekarskich

Jedną z największych korzyści e-konsultacji dla pacjentów jest łatwy dostęp do porad lekarskich. Pacjenci mogą skonsultować się z lekarzem bez konieczności czekania na wizytę w przychodni, co znacznie skraca czas oczekiwania na pomoc medyczną. Dzięki temu osoby z ograniczoną mobilnością, mieszkające w odległych miejscowościach czy posiadające trudności w znalezieniu wolnego terminu na wizytę mogą skorzystać z profesjonalnej porady zdrowotnej w dogodnym dla siebie czasie.

Możliwość omówienia wyników badań i dalszego postępowania

E-konsultacje umożliwiają pacjentom omówienie wyników badań laboratoryjnych czy diagnostycznych bez konieczności osobistego spotkania z lekarzem. Pacjent może przesłać wyniki badań drogą elektroniczną, a lekarz dokładnie przeanalizuje je i udzieli dalszych wskazówek dotyczących postępowania. To szczególnie przydatne w przypadku, gdy pacjent otrzymuje wyniki badań w trakcie weekendu lub po godzinach pracy przychodni.

Wady i ograniczenia e-konsultacji

Brak bezpośredniego badania przedmiotowego i dodatkowych badań

Jednym z głównych ograniczeń e-konsultacji jest brak możliwości przeprowadzenia bezpośredniego badania pacjenta przez lekarza. Badanie fizyczne, takie jak osłuchiwanie czy zbieranie próbek, nie jest możliwe w przypadku zdalnych konsultacji. Ponadto, niektóre problemy zdrowotne mogą wymagać dodatkowych badań diagnostycznych, których nie można przeprowadzić zdalnie. W takich sytuacjach konieczne może być spotkanie z lekarzem twarzą w twarz.

Wskazania do wykorzystania e-konsultacji

Mimo pewnych ograniczeń, e-konsultacje mogą być bardzo przydatne w wielu przypadkach.

Uzupełnienie stacjonarnej opieki medycznej

E-konsultacje mogą stanowić doskonałe uzupełnienie stacjonarnej opieki medycznej. Pacjenci, którzy są już pod opieką lekarza, mogą skonsultować się zdalnie w przypadku pytań czy wątpliwości dotyczących swojego leczenia. Dzięki temu mogą szybko uzyskać potrzebną pomoc, bez konieczności wizyty w przychodni.

Porady w sprawach prostych do oceny na podstawie wywiadu

E-konsultacje okazują się szczególnie pomocnym rozwiązaniem w przypadku łagodnych i niebudzących większych obaw dolegliwości. Dzięki dokładnemu wywiadowi medycznemu, który pacjent prześle lekarzowi on-line, specjalista może postawić wstępną diagnozę oraz zalecić odpowiednie leczenie. Na przykład typowe zapalenie dróg moczowych czy niepokojące objawy ze strony układu oddechowego można w wielu przypadkach ocenić poprzez uzyskanie szczegółowego wywiadu ze strony chorego. 

Na tej podstawie lekarz może zlecić konieczne do uzupełniające badań, a także przepisać odpowiednie leki. Dla pacjenta zamiast wizyty w przychodni lub szpitalu, wystarczająca może być konsultacja z lekarzem za pośrednictwem e-konsultacji, co stanowi dużą oszczędność czasu oraz umożliwia szybkie uzyskanie pierwszej pomocy.

Przyszłość e-konsultacji medycznych

E-konsultacje z lekarzem mają szanse stać się coraz bardziej popularnym sposobem uzyskiwania porad medycznych. Wraz z postępem technologicznym, upowszechnianiem się internetu i coraz lepszym zaufaniem pacjentów do tego typu rozwiązań można oczekiwać, że e-konsultacje będą coraz powszechniejsze także w Polsce. Widmo przyspieszenia i ułatwienia dostępu do wstępnej opieki lekarskiej oraz szerszego wyboru usług medycznych spełnionych dzięki rozwojowi telemedycyny zachęca zarówno pacjentów, jak i lekarzy do korzystania z e-konsultacji. 

Należy jednak pamiętać, że rozwiązania te mają swoje ograniczenia i nie zastąpią pełnoprawnej wizyty u specjalisty. Pozwalają za to odciążyć system opieki zdrowotnej, umożliwiając lekarzom udzielanie pomocy większej liczbie osób i zaspokajanie potrzeb pacjentów o lżejszych dolegliwościach. Mając to na uwadze, e-konsultacje powinny być traktowane przede wszystkim jako wartościowe wsparcie w leczeniu, a nie jego alternatywa.